Skip to main content

Wind

Windenergie produceert schone en betaalbare elektriciteit waarvan iedereen in de regio profiteert en die onafhankelijk van het tijdstip beschikbaar is. Windenergie is ingeburgerd en kostenefficiënt en zal dus van groot belang zijn voor de Europese energietransitie. Alleen een evenwichtige mix van zonne- en windenergie, gekoppeld aan batterijopslag en, in de toekomst, groene waterstof, kan zorgen voor een duurzame voorziening van groene stroom.

De bouw van onshore en offshore windparken vereist uitgebreide planningsexpertise en een sterke technische en commerciële kennis. Ons zusterbedrijf Q ENERGY France heeft meer dan 20 jaar ervaring in de planning en realisatie van windenergiecentrales in Frankrijk. Met Q ENERGY Europe breiden we onze on- en offshore windactiviteiten uit naar de markten in Duitsland, Spanje en Portugal. In ons bedrijf werken ervaren en gespecialiseerde deskundigen samen in speciale teams voor de uitvoering van nieuwe windenergieprojecten.

Wind

Holistische oplossingen en duurzame lokale partnerschappen

Bij Q ENERGY Europe zien we onszelf als een partner die streeft naar holistische en rendabele oplossingen voor alle belanghebbenden. Alleen door samen te werken kunnen we de energietransitie in Europa bevorderen.

Q ENERGY Europe bestrijkt de hele waardeketen van windprojecten: wij zorgen voor het zoeken naar locaties en regelen het gebruik van geschikte grond. Daarbij zien wij onszelf als een langetermijnpartner van landeigenaren en gemeenten en lokale burgers. Bij de gedetailleerde planning van het windpark houden wij rekening met alle belangrijke aspecten en lokale voorschriften, zoals de minimumafstanden tot bestaande woongebieden, verkeersroutes, toegangswegen voor het vervoer en de mogelijke netvoeding.

We houden ons actief bezig met kwesties als natuur- en soortenbescherming, maar ook met geluid en schaduw, in een voortdurende dialoog met gemeenschappen en belangengroepen. Q ENERGY Europe beheert het goedkeuringsproces in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en behandelt ook de projectfinanciering in samenwerking met banken en investeerders.

Tot slot bouwt Q ENERGY Europe het windpark samen met ervaren en waar mogelijk regionale partners. In het kader van een servicecontract nemen wij ook graag de technische en commerciële beheer van het park over. Bovendien treden wij op als onafhankelijke energieproducent (IPP) en bieden wij de energieleverancier via stroomafnameovereenkomsten (PPA) aan. Als duurzame partner van de lokale belanghebbenden blijven wij gedurende de werking van de centrale beschikbaar en staan wij open voor dialoog.

Voor oudere windparken, waarvan het prestatieniveau niet meer overeenkomt met de huidige technische mogelijkheden, nemen wij ook graag de repowering voor onze rekening.

Neem contact met ons op!

 

Neem contact op