Skip to main content

ESS - Oplossingen voor energieopslag

Op batterijen gebaseerde energieopslagsystemen zijn een gerijpte technologie die niet langer beperkt is tot residentiële en e-mobiliteitstoepassingen. Vandaag zijn energieopslagsystemen een steeds meer voorkomend element van duurzame energiecentrales. Zogenoemde hybride elektriciteitscentrales zullen een belangrijk element zijn om de energietransitie tot stand te brengen en een noodzaak voor zowel netbeheerders, nutsbedrijven als consumenten.

Als totaalleverancier van grootschalige hernieuwbare energieoplossingen maakt Q ENERGY Europe gebruik van veilige, efficiënte en kosteneffectieve opslagsystemen en biedt het een breed scala aan flexibele diensten.

Storage

Waarom energieopslag?

Energieopslagsystemen verhogen uw flexibiliteit:

  • Systeemdiensten (real-time evenwicht tussen vraag en aanbod van het nationale net)
  • Capaciteitsmarkt
  • Congestiebeheer
  • Verlaging van verbruiks- of productiepieken
  • Compensatie voor schommelingen op de energiemarkt
  • Black-start en back-up systeem

Voordelen voor producenten, netbeheerders, nutsbedrijven en consumenten:

  • Aanvullende inkomsten (systeemdiensten, capaciteitsmarkt)
  • Optimalisering van de aansluitingsinfrastructuur
  • Optimalisering van de verkoopprijzen voor elektriciteit
  • Voorzieningszekerheid

 

Als onafhankelijke leverancier van opslagsystemen stemmen wij onze oplossingen af op de specifieke behoeften van elk individueel project en elke partner door gebruik te maken van onze brede expertise in alle stadia van hernieuwbare energieprojecten - van ontwikkeling en vergunning, tot engineering en bouw, tot financieringsoplossingen en beheer van hernieuwbare energieprojecten.

Wij gebruiken uitsluitend krachtige elektriciteitsopslagsystemen met een lange levensduur van toonaangevende leveranciers om te voldoen aan de specifieke eisen van het project van elke klant.

Voor meer informatie over onze oplossingen voor energieopslag kunt u contact met ons opnemen:

 

Neem contact op